1 Geografia stacjonarne II stopień, Zarządzanie rozwojem gospodarczym