1 Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Ist. stac.