2 Geografia I st.geografia granic/ geografia zasobów/ geopomiary w teorii i praktyce