3 Geografia I st. geografia granic/ geografia zasobów/ geopomiary w teorii i praktyce/ geografia w administracji publicznej