2 Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I st. geograficzne uwarunkowania obronności