2 Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I st. zarządzanie ryzykiem środowiskowym