2 Turystyka i rekreacja I st. stac., organizacja i obsługa ruchu turystycznego