2 Turystyka i rekreacja II st. stac., Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji