1 Turystyka i rekreacja stacjonarne I stopień, cały rok