1 Geografia stacjonarne II stopień, Klimatologia i gospodarka wodna (O)