2 Gospodarka przestrzenna stacjonarne inżynierskie, cały rok