3 Turystyka i rekreacja I st. stac., rekreacja ruchowa i zdrowotna