2 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy