2 Gospodarka przestrzenna stacjonarne II stopień, Gospodarka regionalna