1 Geografia stacjonarne II stopień, Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map