2 Turystyka i rekreacja I st. stac., zarządzanie zasobami turystycznymi