2 Matematyka w Finansach I st. (specj. ubezpieczeniowa)