2 Turystyka i rekreacja II st. stac, Zarządzanie w hotelarstwie