Pokka

Ostatnia aktualizacja: 06-01-2022 09:05

Nauczyciele
Sale
SEMINARIA IF
3 Grafika JM, warszatowa
3 Grafika JM, projektowa
3 Grafika JM, sztuka mediów cyfrowych
2 Geografia I st. stac. miasta przyszłości
2 Geografia I st.stac. geoturystyka
3 Geografia I st. stac. naturalne zdarzenia ekstremalne
3 Geografia I st. stac. geoturystyka
3 Geografia I st. stac. miasta przyszłości
2 Geografia II st. stac., klimatologia i gospodarka wodna + zarządzanie rozwojem gospodarczym
1 Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Ist. stac.
3 Turystyka i rekreacja I st. stac., obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach
4 Fizyka techniczna I stopień spec. medyczna
4 Fizyka techniczna I stopień spec. komputerowa
1 Geografia I stopień stacjonarne, cały kierunek
1 Gospodarka przestrzenna stacjonarne inżynierskie, cały rok
1 Inżynieria nowoczesnych materiałów II st. - II sem.
1 Turystyka i rekreacja stacjonarne I stopień, cały rok
1 Turystyka i rekreacja II st. stac., Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
3 Mat dz lic
3 Naucz Mat Inf dz lic
2 Nauczanie Matematyki i Informatyki dz uz
1 Geografia stacjonarne II stopień, Klimatologia i gospodarka wodna (O)
2 Fizyka techniczna I stopien stacjonarny
Rezerwacje stałe
2 Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
3 Gospodarka przestrzenna stacj. inżynierskie, Planowanie przestrzenne
Rezerwacje SESJA
3 Turystyka i rekreacja I st. stac., hotelarstwo
1 Informatyka II st. stac.
3 Informatyka I st. stac.
2 Informatyka I st. stac.
1 Informatyka I st. stac.
1 Geoinformatyka II stopnia stacjonarne
2 Gospodarka przestrzenna stacjonarne II stopień, Gospodarka regionalna
2 Gospodarka przestrzenna stacjonarne II stopień, Polityka przestrzenna i urbanistyka
3 Fizyka techniczna I st. stac. Fiz. Medyczna
2 Inżynieria Nowoczesnych Materiałów
2 Fizyka Techniczna II stopien stacjonarny
3 Inżynieria Nowoczesnych Materiałów
1 Fizyka I stopień stacjonarny
1 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
2 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
3 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
1 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr letni
2 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr letni
3 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr letni
1 filozofia, studia drugiego stopnia semestr zimowy
2 filozofia, studia drugiego stopnia semestr zimowy
1 Tourism Management stacjonarne I stopnia
2 Geoinformatyka II stopnia stacjonarne
1 Geografia stacjonarne II stopień, Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
1 filozofia, studia drugiego stopnia semestr letni
2 Fizyka I stopień stacjonarny
2 filozofia, studia drugiego stopnia semestr letni
4 Inżynieria nowoczesnych materiałów
1 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
2 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
2 Informatyka II st. stac.
3 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
1 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
2 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
3 kognitywistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
1 kognitywistyka, studia drugiego stopnia semestr zimowy
2 kognitywistyka, studia drugiego stopnia semestr zimowy
1 kognitywistyka, studia drugiego stopnia semestr letni
2 kognitywistyka, studia drugiego stopnia semestr letni
1 Mat dz lic
1 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
2 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
3 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr zimowy
1 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
2 Geografia I st.stac. hydrometeorologia
2 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
3 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni
2 Mat w Fin dz uz (akt)
1 Mat w Fin dz lic
2 Turystyka i rekreacja I st. stac., organizacja i obsługa ruchu turystycznego
2 Turystyka i rekreacja I st. stac., rekreacja ruchowa i zdrowotna
1 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr zimowy
2 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr zimowy
3 Turystyka i rekreacja I st. stac., organizacja i obsługa ruchu turystycznego
3 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr zimowy
1 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr letni
2 Tourism Management stacjonarne I stopnia
2 Turystyka i rekreacja II st. stac., Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
2 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr letni
3 Kreatywność społeczna - studia I stopnia semestr letni
1 Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
2 Geografia I st. stac.naturalne zdarzenia ekstremalne
2 Gospodarka przestrzenna stacjonarne inżynierskie, cały rok
3 Turystyka i rekreacja I st. stac., rekreacja ruchowa i zdrowotna
2 Turystyka i rekreacja I st. stac., hotelarstwo
3 Turystyka i rekreacja I st. stac., zarządzanie zasobami turystycznymi
Rezerwacje Matematyka
Rezerwacja sali
4 Gospodarka przestrzenna stacj. inżynierskie, Zarządzanie przestrzenią
3 Tourism Management stacjonarne I stopnia
Pracownicy INoZiŚ
Pracownicy IGSPiGP
1 Naucz Mat Inf dz lic
1 Naucz Mat Inf dz uz
1 mat w fin dz uz (akt)
3 mat w fin dz lic (ubezp)
1 Biologia
4 Gospodarka przestrzenna stacj. inżynierskie, Planowanie przestrzenne
3 Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
2 mat w fin dz lic
2 Turystyka i rekreacja II st. stac, Zarządzanie w hotelarstwie
2 Mat dz lic
2 Naucz Mat Inf dz lic
3 mat w fin (sta)
2 mat dz uz

1 Chemia Techniczna Wydz. Puławy
Jeśli potrafisz frontend i masz za dużo wolnego czasu pls help ;_;
Jeśli chcesz docenić moją pracę, możesz mi postawić piwo (tak na serio to i tak nikt tego nie robi :( )
Piotr Brzozowski (brzozowski.s.piotr@gmail.com)